Terapiridning

Hver Tirsdag arrangeres det terapiridning på Grorud Gård ved Tønsberg. Gruppene deles inn etter nivå, alder og sykdommer. Terapiridningen ledes av fysioterapeut Sylvi Solheim, ridningen foregår på dagtid og vi bruker rideskolens hester.

Hva er terapiridning?

Terapiridning utøves kun av spesialutdannede fysioterapeuter. Dette er ikke det samme som tradisjonell rideopplæring. Det er hestens bevegelser som er grunnlaget i behandlingen. Under ridningen overføres hestens rytmiske bevegelser til pasienten. Under kyndig veiledning av fysioterapeut og med skredderutdannede hester vil disse bevegelsene være spesielt gunstig for opptrening av:

  • Balanse
  • Styrke av muskulatur
  • Symmetrisk muskelarbeid
  • Koordinasjon
  • Holdning
  • Reduksjon av muskelspenninger

Kontakten med hesten er vesentlig for alle pasientgruppene. I behandlingen står lystbetont mestringsopplevelse i sentrum. Dette er viktig i sanse og motorisk trening samt for opplæring av konsentrasjonsevne og sosial tilpasning.

Personer med medfødte eller ervervede lidelser som for eksempel cerebral parese, fysisk eller psykisk utviklingshemming og sosiale tilpasningsvansker har stort utbytte av terapiridning.

Man kan også få henvisning fra lege på grunnlag av alvorlige lammelser eller poliomyelitt, hjerneskade etter slag og ulykker, demens, muskel- og skjelettlidelser samt rygglidelser, MS m.fl. Blinde og hørselshemmede kan også ha stort utbytte av terapiridning. For voksne kan terapiridning bli rekvirert for de med psykiatriske diagnoser, anorexi og som en del av et rehabiliteringsopplegg.

For videre informasjon

Ta kontakt med Sylvi Solheim tlf: 97065542

P1000770(1)

 

Du kan lese mer om terapiridning på fysioterapeutforbundet sine nettsider, eller laste ned brosjyre her.